رویدادهای مهم سال 1297 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد فروردین سال 1297 هجری خورشیدی

عوارض قحطی و بیماری‌های ناشی از جنگ جهانی اول، روح‌الله را از نعمت وجود مادر بی‌بهره ساخت.