رویدادهای مهم سال 1299 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد فروردین سال 1299 هجری خورشیدی

سفر به اراک و تحصیل در حوزه علمیه آن به دلیل حضور آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی (امام خمینی در همان اوان کودکی آغاز به درس کردند و پیش از ۱۵ سالگی، تحصیلات فارسی آن روز را به پایان رساندند. پس از آن به تحصیل علوم اسلامی نزد دایی و برادر خود پرداختند.)

مهمترین رویداد فروردین سال 1299 هجری خورشیدی

تشکیل دولت میرزا کوچک خان جنگلی در رشت. روح‌الله جوان پیگیر اخبار نهضت او بود.