رویدادهای مهم سال 1301 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد فروردین سال 1301 هجری خورشیدی

سفر به قم و تحصیل در حوزه تازه تاسیس آن که توسط آیت‌الله حائری یزدی در همان سال بنیان‌گذاری شد.