رویدادهای مهم سال 1306 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد فروردین سال 1306 هجری خورشیدی

پایان دروس سطح در سن 25 سالگی و آغاز شرکت در درس خارج آیت‌الله حائری یزدی.