رویدادهای مهم سال 1307 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد فروردین سال 1307 هجری خورشیدی

نگارش اولین کتاب عرفانی با عنوان "شرح دعای سحر".

مهمترین رویداد فروردین سال 1307 هجری خورشیدی

آشنایی با آیت‌الله شاه‌آبادی که به تازگی به قم هجرت کرده بود (روح‌الله گویی گمشده‌اش را یافته بود، با اصرار فراوان ایشان را راضی به تدریس عرفان کرد.)

مهمترین رویداد فروردین سال 1307 هجری خورشیدی

آغاز تدریس فلسفه.