رویدادهای مهم سال 1308 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد بهمن سال 1308 هجری خورشیدی

ازدواج با خدیجه خانم (قدس ایران) فرزند میرزا محمد ثقفی تهرانی ( تنها فرد در خانواده میرزا که موافق این وصلت بود، خود میرزا بود. انتظار برای جواب خواستگاری طولانی شد ولی دل قدسی رضایت نمی‌داد. اصلی‌ترین دلیل آن هم نپسندیدن زندگی در قم بود. خواب‌های متبرّک می‌دید و خواب آخرش که متبرک به حضور معصومین بود منجر به جواب مثبت او به آقا روح‌الله شد.)