رویدادهای مهم سال 1317 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد فروردین سال 1317 هجری خورشیدی

آغاز درس اخلاق در مدرسه فیضیه (علاقمندان به درس ایشان آرام‌آرام رو به فزونی نهاد و به طوری که درس اخلاق به دو روز در هفته رسید. فشار عمال رضاشاه برای تعطیلی این درس و مقاومت امام باعث شد محل درس از فیضیه به مدرسه ای در منطقه دوردست شهر منتقل شود.)