رویدادهای مهم سال 1323 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد اردیبهشت سال 1323 هجری خورشیدی

پیام به ملت درباره قیام برای خدا (در این پیام که در اوضاع آشفته پس از رضا پهلوی، نوشته شده، آمده است : " هان ای روحانیین اسلامی! ای علمای ربانی! ای دانشمندان دیندار! ... امروز ... برای قیام اصلاحی بهترین روز است، اگر مجال را از دست بدهید و قیام برای خدا نکنید ... ، فرداست که مشتی هرزه گرد شهوتران بر شما چیره شوند و تمام آیین و شرف شما را دستخوش اغراض باطله خود کنند. امروز شماها در پیشگاه خدای عالم چه عذری دارید؟")

مهمترین رویداد بهمن سال 1323 هجری خورشیدی

اصرارهای ایشان و دیگر فضلا نتیجه داد و آیت‎‌الله بروجردی به قم عزیمت کردند. تلاش‌ها برای ترویج مرجعیت آقای بروجردی ادامه داشت. آقا روح‌الله روزانه تا شصت نامه به علما می‌نوشتند.