رویدادهای مهم سال 1325 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد فروردین سال 1325 هجری خورشیدی

آغاز تدریس علوم منقول و خارج فقه و اصول (البته پیش از شروع درس خارج، سالیان درازی به تدریس سطح اشتغال داشتند. سبک تدریس و شیوه ویژه امام در بررسی مسائل علمی و باریک‌بینی‌هایی که در فقه و اصول به عمل می‌آورد، شاگردان را اهل دقت و تحقیق بار می‌آورد.)

مهمترین رویداد اردیبهشت سال 1325 هجری خورشیدی

پاسخ به کتاب اسرار هزار ساله در کشف‌الاسرار (هم پاسخ به پرسش‌های اعتقادی را دادند و هم به رضاخان تاختند. در همین کتاب ایده حکومت اسلامی و ضرورت قیام برای تشکیل آن را مطرح ساختند.)

مهمترین رویداد آبان سال 1325 هجری خورشیدی

رحلت آیت‌الله قمی و گسترده‌تر شدن مرجعیت آیت‌الله بروجردی. حاج آقا روح‌الله خمینی بازویی توانمند برای ایشان بود. ایشان از طرف آیت‌الله بروجردی عضو هیات مصلحین بودند که مامور اصلاح حوزه بودند.