رویدادهای مهم سال 1334 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد دی سال 1334 هجری خورشیدی

تلاش‌هایشان برای عدم اجرای حکم اعدام نواب صفوی و همراهانش بی‌نتیجه ماند.