رویدادهای مهم سال 1350 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد تیر سال 1350 هجری خورشیدی

در پیامی به مردم آن‌ها را به مبارزه با جشن‌های 2500 ساله فراخواندند.

مهمترین رویداد دی سال 1350 هجری خورشیدی

توقف اخراج ایرانی‌های مقیم عراق با تهدید امام و فشار سایر مراجع (با اوج گرفتن اختلافات ایران و عراق در دی‌ماه، اخراج ایرانیان مقیم عراق از سر گرفته شد. امام در سخنرانی خود تهدید کرده بودند که از عراق خواهند رفت. نماینده حکومت برای عذرخواهی خدمت امام رسید و اخراج ایرانی‌ها متوقف شد.)