رویدادهای مهم سال 1353 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد اسفند سال 1353 هجری خورشیدی

دعوت مردم به مبارزه با حزب رستاخیز (پس از تشکيل حزب شاهنشاهي رستاخيز در 11 اسفند 1353 و دعوت رژيم از مردم براي عضويت در آن و تهديد دستگاه جور به خروج از کشور براي کساني که عضو حزب نشوند، آیت‌الله خميني که در نجف اشرف به سر مي‏بردند، طي پيامي شرکت در اين حزب دين‏ستيز را حرام و کمک به استيصال مسلمين عنوان کردند.)