رویدادهای مهم سال 1356 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد آبان سال 1356 هجری خورشیدی

نحوه مشکوک شهادت فرزندشان سید مصطفی را الطاف خفیّه الهی خواندند.

مهمترین رویداد دی سال 1356 هجری خورشیدی

توهین به امام در روزنامه اطلاعات به دستور شاه و واکنش مردم قم و تعطیلی بازار تهران در 19 دی‌ماه. سرکوب شدید مردم قم، جرقّه نهایی انقلاب بود (قیام خونین مردم تبریز به مناسبت چهلم شهدای قم و مردم یزد در چهلم شهدای تبریز مورد حمایت امام قرار گرفت.)