رویدادهای مهم سال 1360 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد خرداد سال 1360 هجری خورشیدی

عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا، رای مجلس به بی‌کفایتی سیاسی او را در بر داشت.

مهمترین رویداد مهر سال 1360 هجری خورشیدی

اجازه به مجلس شورای اسلامی برای وضع قوانین ضروری بر اساس احکام ثانویه.