رویدادهای مهم سال 1365 هجری خورشیدی

مهمترین رویداد فروردین سال 1365 هجری خورشیدی

سکته قلبی (در فروردین ۱۳۶۵ قلب امام برای لحظاتی ایستاد، تلاش پزشکان ممکن بود که به نتیجه نرسد اما ناگهان قلب در آخرین شوک بازگشت.)

مهمترین رویداد مهر سال 1365 هجری خورشیدی

در نامه به آیت‌الله منتظری می‌نویسند که مهدی هاشمی باید محاکمه شود.

مهمترین رویداد دی سال 1365 هجری خورشیدی

حکم به سران سه قوه جهت تصمیم‌گیری درباره مهدی هاشمی.