انحراف

امام به آنها التماس می کردند‏
کمترین حرکتی نکردند‏
من از این تشکیلات نگرانم‏
عجب، عجب!‏
از این خاندان چه دیده؟‏
نمی گذارم دست اینها بند شود‏
مقاصد ملی گراها را از همان ابتدا می شناختند‏
دروغ می گوید‏
به حرف بازرگان گوش نکن‏
هیچگاه امام را اینقدر ناراحت ندیده بودم‏
استعفای بازرگان را بلافاصله پذیرفتند‏
اگر آمد آنجا یقهٔ او را بگیر‏
ما خودمان مستقیماً اعلام می کنیم‏
به احسن وجه اداره شوند
این لطف الهی بود‏
مرا از ستایش کشتگان نهی می کردند‏
اصول دین خود را بنویسید‏
منافقین شما را بازی داده اند‏
کتابهای اینها انحراف دارد‏
گزارشات همه را می شنیدند‏
گزارشات همه را می شنیدند‏
در مقابل فشار تسلیم نشدند‏
مصلحت نمی بینم دخالت کنم‏
مثل اینکه فلانی مامور است‏
این حرف خلاف شرع است‏
اسناد را به هیچ مقامی تحویل ندهید
از سقوط ایشان جلوگیری کنید‏
بین اینها التیام ایجاد کنید‏
یک هفته دیگر صبر کنید!‏
برای حفظ اسلام دندان روی جگر گذاشته ام‏
من چنین حرفی نگفته ام‏
شما بروید دنبال مجلس‏
در عمرم مضطرب نشده ام‏
برو ببین چه کسی با بنی صدر است‏
بخشی از حقایق را گفتند‏
وقتش که برسد کنار می رود‏
با یک کلمه کنار می رود‏
به روی خودت نیاور
حالا وقتش نیست‏
کاری به هیاهو ندارم‏
با یک اشاره تمام می شود‏
می خواهید چه کسی را حفظ کنید؟‏
تو اگر کنار بروی من جنگ را تمام می کنم‏
این را از مغزت بیرون کن‏
به درک که در خطر باشند‏
مردم به اسلام رای دادند‏
دستور می دهم اینجا شما را زندانی کنند‏
اگر جرات دارد سوار شود‏
به سپاه کاری نداشته باش‏
به بنی صدر رای ندادند‏
فرماندهان ارتش را بخواهید‏
مواظب مهدی هاشمی باشید‏
بگویید با من هیچ ارتباطی ندارد‏
می خواهید از یک قاتل حمایت کنید‏
شما به وظیفه خود عمل کنید‏
مساله اسلام است‏
فریب نخورید دروغ می گوید‏
او مجرم است باید مجازات شود‏
اگر او هم خلاف کرده دستگیر شود‏
نوشتن مقالات ادامه پیدا کند‏
این آقا منحرف است‏
حواستان را جمع کنید‏
به مدارس انجمن حجتیه وجوهات نمی دادند‏
تعطیل غیر از انحلال است‏
بقیه حرفهایتان را با احمد بزنید‏
عرفات دست کمی از بگین ندارد‏
باید با قاطعیت کنار بروند‏