انقلاب اسلامی ایران

آنچه داریم از امام زمان است‏
این کار موجب مجازات شدید شد‏
خیلی به این عکس علاقه دارم‏
تهیه کنندگان را تشویق کردند‏
زیارت امام رضا آرزوی من است‏
قبل از زیارت عاشورا بیاورید‏
به نماز می ایستادیم‏
قبل از وقت نماز حاضر بودند‏
حضورشان ترک نمی شد‏
نماز جماعت امام ترک نمی شد‏
مرتب شرکت می کردند‏
در نماز جمعه شرکت می کردند‏
دست خدا حافظ انقلاب است‏
دست غیبی ما را هدایت می کند‏
ما خدا را داریم‏
باید صورت اسلامی انقلاب ادامه یابد‏
کلمه انقلاب اسلامی را ذکر کنید‏
تکلیفتان این است به انقلاب بچسبید‏
اسلام را در خطر می بینم‏
می نشینم تا کار تمام بشود‏
تزلزلی بخود راه ندهید‏
مساله اسلام است‏
احساس غربت نمی کنم‏
در قبال مردم ایران تعهد دارم‏
قرآن اهدائی صدام را رد کردند‏
چنین چیزی را نمی پذیرم‏
هر کجا فرشم را پهن کنم منزلم است‏
از عراق خارج می شوم‏
به نجف و کربلا نچسبیده ام‏
به رغم خستگی و سرگردانی آرام بودند‏
اگر کسی منزل من نیاید بیرون نمی روم‏
اینها را راه نمی دهم‏
به سختی بعثی ها را می پذیرفتند‏
استاندار را در مجلس عمومی پذیرفتند‏
حتی یک بار از رئیس جمهور عراق تشکر نکردند‏
دیگر اینجا نیائید‏
اگر مصطفی را بکشند درخواستی نمی کنم‏
تنها کسی که به هیات عراق اعتنا نکرد‏
با هموطنانم بیرون می روم‏
اگر ویزا ندهند‏
اگر بتوانم اسمش را دولت بگذارم‏
امام به آنها التماس می کردند‏
کمترین حرکتی نکردند‏
من از این تشکیلات نگرانم‏
عجب، عجب!‏
از این خاندان چه دیده؟‏
نمی گذارم دست اینها بند شود‏
مقاصد ملی گراها را از همان ابتدا می شناختند‏
دروغ می گوید‏
به حرف بازرگان گوش نکن‏
هیچگاه امام را اینقدر ناراحت ندیده بودم‏
گذشت را بهتر می دانیم‏
توطئه هایی پشت پرده است‏
سعی کنید مطالعه داشته باشید‏
همه برای خودشان دکان باز می کنند‏
روحانیت از بین نمی رود‏
باید مردم را بیشتر آشنا کرد‏
در زمان امام زمان هم، مفاسد هست!‏
فعلاً برنامه را تنظیم می کنیم‏
مطبوعات به تفرقه دامن نزنند‏
ارتش و سپاه را حفظ کنید‏
ما انقلاب کرده ایم که فصوص درس بدهیم!‏