حوزه‌ علمیه

اجازه ندادند اسمشان باشد‏
نخواسته اند نام خود را ذکر کنند‏
نگفتند بر عروه حاشیه دارند‏
این وظیفه ماست‏
ملاک اسلام است‏
خرج انتخابات نکنید‏
باید صورت اسلامی انقلاب ادامه یابد‏
کلمه انقلاب اسلامی را ذکر کنید‏
تکلیفتان این است به انقلاب بچسبید‏
اسلام را در خطر می بینم‏
می نشینم تا کار تمام بشود‏
تزلزلی بخود راه ندهید‏
مساله اسلام است‏
احساس غربت نمی کنم‏
در قبال مردم ایران تعهد دارم‏
قرآن اهدائی صدام را رد کردند‏
چنین چیزی را نمی پذیرم‏
هر کجا فرشم را پهن کنم منزلم است‏
از عراق خارج می شوم‏
به نجف و کربلا نچسبیده ام‏
به رغم خستگی و سرگردانی آرام بودند‏
اگر کسی منزل من نیاید بیرون نمی روم‏
اینها را راه نمی دهم‏
به سختی بعثی ها را می پذیرفتند‏
استاندار را در مجلس عمومی پذیرفتند‏
حتی یک بار از رئیس جمهور عراق تشکر نکردند‏
دیگر اینجا نیائید‏
اگر مصطفی را بکشند درخواستی نمی کنم‏
تنها کسی که به هیات عراق اعتنا نکرد‏
با هموطنانم بیرون می روم‏
اگر ویزا ندهند‏
اگر بتوانم اسمش را دولت بگذارم‏
من از این تشکیلات نگرانم‏
عجب، عجب!‏
از این خاندان چه دیده؟‏
نمی گذارم دست اینها بند شود‏
مقاصد ملی گراها را از همان ابتدا می شناختند‏
دروغ می گوید‏
به حرف بازرگان گوش نکن‏
هیچگاه امام را اینقدر ناراحت ندیده بودم‏
همه برای خودشان دکان باز می کنند‏
روحانیت از بین نمی رود‏
خدا ضامن روزی شماست‏
غصّه روزیتان را نخورید‏
احتیاجی نیست‏
ظاهراً غرض جدّی نداشته اید‏
ظاهراً غرض جدّی نداشته اید‏
کسی حق اقتدا ندارد‏
بعد از درس به فیضیه می روم‏
با کت و شلوار منبر بروند‏
خدمت سربازی را انجام دهید بعد آخوند بشوید‏