ایمان به خدا

ناو امریکا را هدف قرار می دادم‏
کسی خودش را زحمت ندهد‏
بگذارید بیایند‏
نمی توان به آن دولت گفت‏
حمله به دولت عراق‏
نمی شود عکس بگیرید‏
کی تفاهم کرده؟‏
آخر اینها شعار است که می خوانند؟!‏
در کربلا روزی دو مرتبه حرم می رفتند‏
در ایام ویژه به کربلا می رفتند‏
صبح و شب حرم می رفتند‏
هفت زیارت را مقید بودند‏
می خواهم به حرم مشرف بشوم‏
ماشین بیاورید برویم زیارت‏
زیارت رجبیه را بخوانید‏
سراغ ندارم مراجع دیگر هر روز حرم بودند‏
هر روز به حرم حضرت معصومه می رفتند‏
تا صدای یا حسین بلند می شود‏
تا نام علی اکبر را بردم‏
دستمالشان را درآوردند‏
رنگ صورت امام تغییر پیدا کرد‏
در مجالس روضۀ قم شرکت می کردند‏
سالی پنج روز روضه داشتند‏
بیش از همه گریان می شدند‏
در دستجات سینه زنی شرکت می کردند‏
به عمامه شان گِل می زدند‏
قبل از هر چیز به حرم امام رضا مشرف شوید‏
از زیارت باز نمانید‏
آنچه داریم از امام زمان است‏
این کار موجب مجازات شدید شد‏
خیلی به این عکس علاقه دارم‏
تهیه کنندگان را تشویق کردند‏
زیارت امام رضا آرزوی من است‏
قبل از زیارت عاشورا بیاورید‏
به نماز می ایستادیم‏
قبل از وقت نماز حاضر بودند‏
حضورشان ترک نمی شد‏
نماز جماعت امام ترک نمی شد‏
مرتب شرکت می کردند‏
در نماز جمعه شرکت می کردند‏
تغییری در برنامه نمازشان ایجاد نشد‏
بیایید اندرونی و چند دقیقه صبر کنید‏
تا اذان شد برخاستند‏
سر وقت به مسجد رفتند‏
شما غذایتان را بخورید من نماز را می خوانم‏
تا نماز نمی خواندند افطار نمی کردند‏
بروید قبله را مشخص کنید‏
بروید قبله را مشخص کنید‏
وقت فضیلت نماز می گذرد‏
وقت نماز است‏
احمد ظهر شده؟‏
در ساعت نماز باید نماز خواند‏
اکنون موقع نماز است‏
گویی صدایی نشنیده اند‏
این مخصوص نماز است‏
به سوی رحمت خدا می روی‏
چرا ابهّت نماز را حفظ نمی کنیم‏
حالا وقت نماز است‏
جلسه بعد از نماز باشد‏
اگر نمی آیند نمازم را بخوانم‏
خیر وقت نماز است‏
حتی نوافل را خواندند‏
نماز ایشان عادی خوانده می شد‏
نماز جماعت امام بسیار ساده بود‏
آنچه باعث ارادت من شد‏
از جوانی جدیت در نماز شب داشتند‏
حاج آقا روح الله اهل تهجّدند‏
از پانزده سالگی نماز شب می خواندند‏
برخاستن ایشان باعث بیداری من می شد‏
خوب که نگاه کردم دیدم امام است‏
یخ حوض را می شکست‏
ترک نشده است‏
از اول مراقب نماز شب بودند‏
متواتر بود‏
آخر شب بر می خاستند‏
بی سر و صدا حرکت می کردند‏
مثل یک سایه بر می خاستند‏
ندیدم ترک بشود‏
گریه های نیمه شب امام هرگز قطع نشد‏
امشب همه بروید‏
نماز شب در مسیر تهران‏
پس از دو ساعت استراحت برخاستند‏
صدای گریه حاج آقاست‏
تقید به نماز شب در جوانی‏
در اوج بیماری نماز شب خواندند‏
هیچوقت ترک نکردند‏
با اینکه نمی توانستند بایستند‏
دستهایشان به آسمان بلند بود‏
از گریه شبانه امام بیدار شدم‏
مثل همیشه برخاستند‏
یک مرتبه زنگ به صدا درآمد‏
یکبار ندیدم سر ساعت بیدار نشوند‏
هوا روشن نشد‏
مکّه کدام طرف است؟‏
پس از کمی استراحت برخاستند‏
در هواپیما نماز شب می خواندند‏
در چهره امام آثار اشک دیده می شد‏
کار هر شب امام است‏
به نماز شب ایستادند‏
به حالت خوابیده نماز شب خواندند‏
با هیچ شب دیگر فرق نکرد‏
حتی بر تخت بیمارستان‏
نماز شب در کودتا‏
دیدنی است نه گفتنی‏
زار زار گریه می کردند‏
قدر بدان‏
سر وقت بیدار می شدند‏
برای احراز صلاحیت افراد تفحص می کردند‏
ان شاءَالله حل می شود‏
این نعمت خداست‏
مبادا رفت و آمدها اثر کند‏
این بچه ملکوتی است‏
در حال قدم زدن ذکر می گفت‏
روی زمین می نشستند‏
روی زمین می نشستند‏
این دعا را همۀ ائمه خوانده اند
نیمه شب مناجات شعبانیه می خواندند‏
همه دعاهای شب جمعه را می خواندند‏
ما نکردیم، خدا کرد‏
متکی به خدا باشید‏
خداحافظ من است‏
خداوند با ماست‏
هیچ چیز جز خدا نمی دیدند‏
رضای الهی در درجۀ اول بود‏
برای انقلاب دعا کنید‏
بگویید ختم امّن یجیب بگیرند‏
دایماً به یاد خدا بودند‏
توکل به خدا کنید‏
به تمام معنی راضی بودند‏
در حملات هوایی نگرانی نداشتند‏
خدا را قادر نمی دانید؟‏
آنچه مقدّر است به ما می رسد‏
احتمال نمی دهید تبعید بخاطر این بود؟‏
مثل اینکه غافل از خدا شدم‏
این ما نیستیم
دست خدا حافظ انقلاب است‏
دست غیبی ما را هدایت می کند‏
این لطف خدا بود‏
ما خدا را داریم‏
خدا با شماست‏
هدیه ای بود که خداوند داد‏
لطف خفیّه خدا بود‏
من خودم باطل السحر هستم!‏
امانتی بود از جانب خدا‏
ما امرمان دست خداست‏
آینده با خدای تعالی است‏
امور در دست دیگری است‏
از خدا طلب خیر کردند‏
علی را از اطاق بیرون کردند
چرا نباید در نماز او شرکت کنم‏
این کتاب را برای رضای خدا نوشته ام‏
نمی خواستم معروف بشوم‏
من که نگفتم چاپ کنید‏
سی سال دقت کردیم‏
موقع این حرفها نیست ‏
من اینجا هستم داد نزن ‏
دست و بازوی شما را می بوسم‏
انسان به یاد خدا می افتد‏
خود دنیا کدورت است ‏
حسابتان را با مردم صاف کنید‏
تا می توانید در جوانی خدمت به مردم بکنید‏
قصد قربت کن
دیگر آخر کار است‏
دیگر برنمی گردم‏
این سِرم بیرون نمی آید‏
مطالعه نمی کردند‏
خدایا مرا بپذیر
آنچه خوبان ھمه داشتند
هیچ اعتنایی نکردند‏
امشب ختم امن یجیب بگیرید‏
نصف ثواب مستحبات برای حاج آقا مصطفی‏
در صورتش هیچ اضطرابی ندیدم‏
همه می گریستند جز امام‏
من هیچ گاه مضطرب نمی شوم‏
یاد ندارم از کسی ترسیده باشم‏
یقین کردم می خواهند مرا بکشند‏
هرگز چنین اجازه ای نمی دهم‏
من صبر می کنم‏
آرامش در اوج مصیبت‏
برای مرحوم اصفهانی هم فاتحه بخوانید‏
ایراد سخن در کمال آرامش‏
اطمینان، آرامش و قدرت در نگاه امام‏
آرامش در همه حال‏
آرامش امام به همه آرامش بخشید‏
آنچه باید بشود می شود‏
اینجا جای امنی است‏
هنوز که اتفاقی نیفتاده‏
خیالتان راحت باشد‏
به همه آرامش دادند‏
خداوند اجلها را نزدیک کرد‏
ما پیروز می شویم‏
با دیدن امام آرام شدیم‏
نمی دانم ترس چیست‏
آرامش امام در حوادث بزرگ‏
حرفهایم را از بلندگوی صحن می زنم‏
وقتی پیغام دادم مهر را پس بدهید‏
من این حق را ندارم‏
کاش من رابطه داشتم ‏
غصّه روزیتان را نخورید‏
من به خدا اطمینان دارم‏