آینده

باید صورت اسلامی انقلاب ادامه یابد‏
کلمه انقلاب اسلامی را ذکر کنید‏
تکلیفتان این است به انقلاب بچسبید‏
اسلام را در خطر می بینم‏
می نشینم تا کار تمام بشود‏
تزلزلی بخود راه ندهید‏
مساله اسلام است‏
احساس غربت نمی کنم‏
در قبال مردم ایران تعهد دارم‏
قرآن اهدائی صدام را رد کردند‏
چنین چیزی را نمی پذیرم‏
هر کجا فرشم را پهن کنم منزلم است‏
از عراق خارج می شوم‏
به نجف و کربلا نچسبیده ام‏
به رغم خستگی و سرگردانی آرام بودند‏
اگر کسی منزل من نیاید بیرون نمی روم‏
اینها را راه نمی دهم‏
به سختی بعثی ها را می پذیرفتند‏
استاندار را در مجلس عمومی پذیرفتند‏
حتی یک بار از رئیس جمهور عراق تشکر نکردند‏
دیگر اینجا نیائید‏
اگر مصطفی را بکشند درخواستی نمی کنم‏
تنها کسی که به هیات عراق اعتنا نکرد‏
با هموطنانم بیرون می روم‏
اگر ویزا ندهند‏
اگر بتوانم اسمش را دولت بگذارم‏
به احسن وجه اداره شوند
این لطف الهی بود‏
مرا از ستایش کشتگان نهی می کردند‏
اصول دین خود را بنویسید‏
منافقین شما را بازی داده اند‏
کتابهای اینها انحراف دارد‏
گزارشات همه را می شنیدند‏
گزارشات همه را می شنیدند‏
در مقابل فشار تسلیم نشدند‏
مصلحت نمی بینم دخالت کنم‏
مثل اینکه فلانی مامور است‏
این حرف خلاف شرع است‏
اسناد را به هیچ مقامی تحویل ندهید
از سقوط ایشان جلوگیری کنید‏
بین اینها التیام ایجاد کنید‏
فعلاً برنامه را تنظیم می کنیم‏