ریاست جمهوری

اگر حادثه ای اتفاق افتاد‏
مرگ یا شهادت فرزندم مساله ای نیست‏
اگر یک روز دیدم‏
این وظیفه ماست‏
ملاک اسلام است‏
خرج انتخابات نکنید‏
باید صورت اسلامی انقلاب ادامه یابد‏
کلمه انقلاب اسلامی را ذکر کنید‏
تکلیفتان این است به انقلاب بچسبید‏
اسلام را در خطر می بینم‏
می نشینم تا کار تمام بشود‏
تزلزلی بخود راه ندهید‏
مساله اسلام است‏
احساس غربت نمی کنم‏
در قبال مردم ایران تعهد دارم‏
قرآن اهدائی صدام را رد کردند‏
چنین چیزی را نمی پذیرم‏
هر کجا فرشم را پهن کنم منزلم است‏
از عراق خارج می شوم‏
به نجف و کربلا نچسبیده ام‏
به رغم خستگی و سرگردانی آرام بودند‏
اگر کسی منزل من نیاید بیرون نمی روم‏
اینها را راه نمی دهم‏
به سختی بعثی ها را می پذیرفتند‏
استاندار را در مجلس عمومی پذیرفتند‏
حتی یک بار از رئیس جمهور عراق تشکر نکردند‏
دیگر اینجا نیائید‏
اگر مصطفی را بکشند درخواستی نمی کنم‏
تنها کسی که به هیات عراق اعتنا نکرد‏
با هموطنانم بیرون می روم‏
اگر ویزا ندهند‏
اگر بتوانم اسمش را دولت بگذارم‏
به بنی صدر رای ندادند‏
فرماندهان ارتش را بخواهید‏
مواظب مهدی هاشمی باشید‏
بگویید با من هیچ ارتباطی ندارد‏
می خواهید از یک قاتل حمایت کنید‏
شما به وظیفه خود عمل کنید‏
مساله اسلام است‏
فریب نخورید دروغ می گوید‏
او مجرم است باید مجازات شود‏
اگر او هم خلاف کرده دستگیر شود‏
نوشتن مقالات ادامه پیدا کند‏
این آقا منحرف است‏
حواستان را جمع کنید‏
به مدارس انجمن حجتیه وجوهات نمی دادند‏
تعطیل غیر از انحلال است‏
بقیه حرفهایتان را با احمد بزنید‏
عرفات دست کمی از بگین ندارد‏