روضه

تمام قد بلند می شدند‏
در مراسم روضه شرکت می کردند‏
تا آخر در روضه حاضر بودند‏
با صدای بلند گریه می کردند‏
در روضه شرکت کردند‏
شانه هایشان تکان می خورد‏
روضه بخوان‏
حاضرین را اطعام کردند‏
با دیدن تصویر گریه می کردند‏
روی زمین می نشستند‏
قبل از هر چیز به حرم امام رضا مشرف شوید‏
از زیارت باز نمانید‏
آنچه داریم از امام زمان است‏
این کار موجب مجازات شدید شد‏
خیلی به این عکس علاقه دارم‏
تهیه کنندگان را تشویق کردند‏
زیارت امام رضا آرزوی من است‏
قبل از زیارت عاشورا بیاورید‏
به نماز می ایستادیم‏
قبل از وقت نماز حاضر بودند‏
حضورشان ترک نمی شد‏
نماز جماعت امام ترک نمی شد‏
مرتب شرکت می کردند‏
در نماز جمعه شرکت می کردند‏