فارغ از هر دو جهانم، به گل روی‌‌ علی‌!فارغ از هر دو جهانم، به گل روی‌‌ علی‌!مقام امیرالمومنین علیه‌السلاممقام امیرالمومنین علیه‌السلام عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی