به مناسبت درگذشت آیت الله واعظ طبسی یار دیرین امام(ره)به مناسبت درگذشت آیت الله واعظ طبسی یار دیرین امام(ره) عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی