اتحاد علیه نفوذاتحاد علیه نفوذهمه با وحدت در صف حمایت از مظلومانهمه با وحدت در صف حمایت از مظلومانپیغمبر اسلام می خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کندپیغمبر اسلام می خواست در تمام دنیا وحدت کلمه ایجاد کندتسلط قدرتهای بزرگ نتیجه اختلاف شیعه و سنیتسلط قدرتهای بزرگ نتیجه اختلاف شیعه و سنیبه مناسبت شهادت امام هادی(ع)به مناسبت شهادت امام هادی(ع) عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی