۶۴/۰۱/۲۹ » سخنرانی در جمع مسئولان نظام (وظیفه بشر، نزدیک شدن به آرمانهای وحی)
28:54
بیانات تصویری امام خمینی سال 1365