۶۸/۰۱/۰۱ » آخرین پیام نوروزی (رادیو تلویزیونی) به ملت ایران‌
03:39
بیانات تصویری امام خمینی سال 1343