مراسم تشییع جنازه امام
مستند مهر و ماه | امام و مسجد جمکران
مستند مردی که در افریقا نام فرزندش را روح الله خمینی گذاشت
تحریر در تبعید | مستندی درباره نگارش و چاپ تحریرالوسیله
سیری کوتاه بر زندگی امام
خانه آفتاب | شرح معماری منزل پدری امام و تاریخچه آن
کلیپ های تصویری تولید شده درباره امام خمینی سال 1394 صفحه 2