فیلم

دفاع مقدس

نوید فتح
ماه رمضان ماه جنگ است
مدعیان حقوق بشر
تبلیغات دروغین علیه جمهوری اسلامی
برادری با ملت عراق
تلاش برای آگاهی بخشی به ملتها درباره ایران
به دنبال حرف عمل لازم است
استقلال کشور ، برکت محرومان
اگر ملت ما عقب بنشیند همه چیزش به باد خواهد رفت
بیشتر