فیلم

مقاومت

اگر در بین مردم دلسردی ایجاد شود استقامت درکار نیست
اگر دانشگاه مومن تحویل ملت داد کشور از همه آسیب ها نجات پیدا کرده
در یک کشوری که ملتش یک چیزی را می‌خواهند، نمی‌شود خلافش کرد
این ملت تاحالا مقاومت کرده
خمینی دست یکایک شما را می‌بوسد
سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان وزارت بهداری (وظایف پزشکان و پرستاران)
دوران بزن و دررو تمام شده است
دشمنِ شکست‌خورده
کشوری باقی نمی‌ماند تا ناراحتیهای ما باقی بماند
بیشتر