فیلم

احزاب و گروههای سیاسی

انتقاد برای ساختن، برای اصلاح امور، لازم است
انسان خودش را نمی‌تواند بشناسد به این زودیها
درست نبودن نظرات ناشی از حب و بغض
انسان باید در نظر دادن حق را ببیند
تا اصلاح نکنیم خودمان را، نمی‌توانیم کشور را اصلاح کنیم
باید امید ایجاد کنیم
هرآنچه که هست بگویید، لکن برای موعظه!
دنبال این نرویم هِی عیب پیدا کنیم و هِی بنویسیم
با قلم‌های‌مان جامعه را اصلاح کنیم
بیشتر