فیلم

دعا

خداوند به شما قدرت بدهد
ان شاء الله پیروزی با شماست
خدای تبارک و تعالی اراده شما را قویتر کند
دست جنایتکاران را از کشور خودتان کوتاه کنید
در این ماه رحمت، مارا موفق کند که توبه بکنیم از گناهانی که داریم
از خدای تبارک و تعالی توفیق همه ملت را خواستارم
خداوند ان شاء الله، به همه شما سلامت و سعادت عنایت کند
از خدای تبارک و تعالی، سلامت و سعادت همه کشورهای اسلامی را خواستارم
ملت ما انسجام خودش را بیشتر کند
بیشتر