شناسه مطلب صحیفه
عنوان:   
تاریخ:   
مکان:   
قم
موضوع:   
جدا بودن حساب جاسوسان از اکثریت مردم مسلمان کردستان
مخاطب:   
مکْری، محمد (سفیر جمهوری اسلامی ایران در شوروی سابق)
شناسه ارجاع:   
جلد ۱۰ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۸۹

[بسم الله الرحمن الرحیم‌]
ما با محبت و در نهایت برادری با آنان رفتار کرده‌ایم. و حساب عده بسیار کم که با مراکز جاسوسی غربی و صهیونیستی ارتباط دارند و احیاناً خود را به کشورهای سوسیالیستی مرتبط می‌دانند از حساب اکثریت قریب به اتفاق مردم مسلمان کردستان جداست.
[امام در پایان این دیدار برای موفقیت آقای مُکْری در ماموریتشان دعا کردند.].

سایت جامع امام خمینی رحمة الله علیه