شناسه مطلب صحیفه
عنوان:   
تاریخ:   
مکان:   
قم
موضوع:   
تصفیه و پاکسازی ارتش- پیوند ارتش با ملت
حضار:   
دانشجویان دانشکده افسری و فرماندهان ارتش‌
شناسه ارجاع:   
جلد ۱۰ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۳۲۵ تا صفحه ۳۲۶

بسم الله الرحمن الرحیم‌

پاکسازی ارتش از ناصالحان و منحرفان‌

شما می‌دانید که ارتش؛ اساس و رکن استقلال یک کشور است. اگر ارتش اصلاح بشود، استقلال کشور حفظ می‌شود. و اگر خدای نخواسته در ارتش یک فسادی باشد، استقلال کشور به خطر می‌افتد. و می‌دانید که امروز افرادی که ناصالح هستند و افراد چپ، افراد وابسته به رژیم سابق، در همه جا نفوذ دارند، و لا محاله در ارتش هم هستند. و اگر اینها بمانند در ارتش، ممکن است که ریشه بکنند؛ ممکن است توطئه بکنند؛ و خدای نخواسته یک وقت یک ارتش را به فساد بکشند. بنا بر این، تصفیه ارتش از مسائل بسیار مهم است. با تصفیه ارتش، حفظ استقلال کشور می‌شود. و شما موظفید به اینکه استقلال کشورتان را حفظ کنید. و موظفید به اینکه ان شاء الله تصفیه بکنید افرادی که می‌دانید که نالایق هستند؛ می‌دانید که فاسد هستند؛ می‌دانید که مفسده جو هستند. اینها را از خودتان، از بین خودتان، خارج کنید؛ تصفیه کنید. یک ارتش مستقلِ اسلامی- انسانی که در خدمت کشور و در خدمت ملت و در خدمت اسلام باشد.

توطئه رژیم پهلوی‌

شما می‌دانید که سابق، بنا بر این بود که ارتش را در مقابل ملت قرار بدهند. و این نکته‌اش این بود که چون سران بالا خیانتکار بودند و از ملتها می‌ترسیدند، چون از ملت می‌ترسیدند، علاج را این می‌دیدند که باید با ملت مقابله کنند. از این جهت، قوای انتظامی را، و بالاتر قوای ساواک را در مقابل ملت قرار داده بودند برای ایجاد رعب، مردم وقتی که این لباس را می‌دیدند به وحشت می‌افتادند. وقتی اسم «ساواک» را می‌شنیدند وحشت می‌کردند. اگر یک مشکلی برای کشور پیش می‌آمد، مردم اگر دامن‌نمی‌زدند نمی‌زدند به آن مشکل، همراهی هم نمی‌کردند، بی‌تفاوت بودند، برای اینکه می‌دیدند که اینها مقابل هم هستند؛ تربیت این طور شده است که تمام قوای انتظامی و دولتی در مقابل ملت باشد. بحمد الله آن طرز فکر رفت، و به جای او طرز فکر دیگر آمد.

پیوند برادری میان ملت و ارتش‌

و حالا مهم است این مطلب که شماها حفظ کنید این معنا را که با ملت پیوندتان پیوند برادری باشد. این طور نباشد که از شما بترسند. این طور باشد که شما را با آغوش باز بپذیرند. الآن می‌بینید که هر جا که شما بروید، مردم به شما اظهار بشاشت می‌کنند؛ شعار می‌دهند برای شما؛ در صورتی که سابق فرار می‌کردند، این را باید حفظ کرد. چنانچه در بین خودتان این مطلب که من افسر ارشد هستم، من افسر هستم، به دیگران ظلم بکنید، خدای نخواسته این طرح نباشد. البته مراتب باید محفوظ باشد؛ اطاعت باید بشود؛ اما برادری هم باید باشد. مثل اطاعت فرزند از پدر باشد. شما با زیردستان خودتان خوشرفتاری کنید؛ و آنها احساس کنند که شما مصالح آنها را می‌خواهید؛ آنها را دوست دارید؛ آنها از خود شما هستند؛ پیوند شما هستند. وقتی این طور شد، یک ارتش ارتش اسلامی می‌شود. ملت هم با ارتش اسلامی دوست است، رفیق است، پشتیبان است. و همه با هم برادر باشیم، و همه با هم در خدمت اسلام و در خدمت کشورمان. و امیدوارم که دیگر آن مسائل سابق، آن چپاول سابق، آن زورگوییهای سابق برنگردد. همه با هم برادرانه زندگی کنیم، و همه با هم برادرانه حفظ کشورمان را بکنیم. من دعاگوی همه‌تان هستم، خدمتگزار همه هم هستم. خداوند همه‌تان را ان شاء الله حفظ کند.

سایت جامع امام خمینی رحمة الله علیه