شناسه مطلب صحیفه
عنوان:   
تاریخ:   
مکان:   
تهران، بیمارستان قلب
مناسبت:   
برگزاری «هفته بسیج»
موضوع:   
استقبال جوانان از بسیج عمومی
مخاطب:   
ملت مسلمان ایران
شناسه ارجاع:   
جلد ۱۲ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۱۵۹ تا صفحه ۱۶۰

بسم الله الرحمن الرحیم‌
این جانب از ملت شریف ایران و از جوانان برومند که از بسیج عمومی استقبال نمودند تشکر می‌کنم. دفاع از اسلام و کشور اسلامی، امری است که در مواقع خطر، تکلیف شرعی، الهی و ملی است؛ و بر تمام قشرها و گروهها واجب است در این موقع حساس که ملت با دشمنان سرسخت و ابرقدرتها خصوصاً امریکا که با مداخله جنایتکارانه خودش در طول سلطنت غاصبانه محمد رضا پهلوی، ملت ما را از رشد سیاسی و فرهنگی و اقتصادی بازداشت، و ذخایر این ملت فقیر را به یغما برد، مواجه است، اگر غفلت شود و با قدرت و پشتکار در مقابل دشمنان بشریت خود را مهیا نکند، و با بسیج عمومی که به خواست خداوند متعال هیچ قدرتی نمی‌تواند با آن مقابله کند مهیای دفاع از کشور اسلام نشود، خود را و کشور خود را با دست خود به تباهی کشانده است. من از آنچه تا کنون به همت مردان و زنان با شرف و رزمنده شده است، امید آن دارم که در بسیج همه جانبه آموزش نظامی و عقیدتی و اخلاقی و فرهنگی با تایید خداوند متعال موفق شوند، و دوره تعلیمات و تمرینهای عملی نظامی و پارتیزانی و چریکی را شایسته، و به طوری که سزاوار یک ملت اسلامی بپاخاسته است، به پایان رسانند. بکوشید تا هر چه بیشتر نیرومند شوید در علم و عمل، و با اتکال به خدای قادر، مجهز شوید به سلاح و صلاح؛ که خدای بزرگ با شماست؛ و دست قدرتی که قدرتهای شیطانی را در هم شکست پشتیبان جامعه الهی است. من امیدوارم که این بسیج عمومی اسلامی، الگو برای تمام مستضعفین جهان و ملتهای مسلمان عالم باشد، و قرن پانزدهم قرن شکستن بتهای بزرگ و جایگزینی اسلام و توحید به جای شرک و زندقه و عدل و داد به جای ستمگری و بیدادگری و قرن انسانهای متعهد به جای آدمخواران بی‌فرهنگ باشد. ای مستضعفان جهان! بپاخیزید و خود را از چنگال ستمگران جنایتکار نجات دهید. وای مسلمانان غیرتمند اقطار عالم! از خواب غفلت برخیزید و اسلام و کشورهای اسلامی را از دست استعمارگران و وابستگان به آنان رهایی بخشید. ای ملت شریف ایران! به نهضت اسلامی خود ادامه دهید، و به اجانب- هر که باشد- اجازه ندهید که در سرنوشت شما دخالت کنند، و به غارتگریها برای همیشه خاتمه دهید، و با قاطعیت از امریکا و هر دولت دیگر که به حمایت خیانتکار به اسلام و ملت- محمد رضا پهلوی- برخاسته بخواهید که این جانی و اموال مسروقه ملت را به ما برگردانند و تا پیروزی از پای ننشینید.
بارالها! پشتیبان ملت ما و جوانان عزیز ما باش که اینان برای رضای تو بپاخاسته‌اند و با نهضت خود دشمنان دین را از صحنه رانده‌اند: انَّکَ عَلی‌ کُلِّ شَیٍ‌ء قَدیر «1» سلام و درود بر ملت بزرگ و بر مبارزان راه حق و استقلال و آزادی.
روح الله الموسوی الخمینی‌

سایت جامع امام خمینی رحمة الله علیه