شناسه مطلب صحیفه
عنوان:   
تاریخ:   
مکان:   
نجف
موضوع:   
پیام تشکر
مخاطب:   
ایران‌پور، علی
شناسه ارجاع:   
جلد ۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۴۴
از نجف به قم‌
به وسیله جناب آقای حاج آقا شهاب الدین اشراقی، جناب آقای شاطر علی ایران‌پور «1» از الطاف جنابعالی متشکرم.
خمینی‌
سایت جامع امام خمینی رحمة الله علیه