شناسه مطلب صحیفه
عنوان:   
تاریخ:   
مکان:   
نجف
موضوع:   
احوال‌پرسی از خانواده و بستگان
مخاطب:   
اشراقی، شهاب الدین
شناسه ارجاع:   
جلد ۲ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۹۱
بسمه تعالی‌
خدمت ذی سعادت جناب مستطاب عماد الاعلام و حجت الاسلام آقای اشراقی «1»- دام عمره‌
مرقوم محترم که حاکی از سلامت مزاج محترم بود واصل، لکن هیچ مرقوم نشده بود که مکتوبی از این جانب واصل شده است یا خیر؛ حتی مکتوب اخیر که راجع به اجازه تصرف در آن وجه بود. در هر صورت سلامت شما و نور چشم مکرم صدیقه «2» را از خداوند خواستار است، و همین طور سایر نور چشمان را.
این جانب بحمد الله سلامت هستم و هوای اینجا هم تا کنون طوری نیست که ناراحت‌کننده باشد، خصوصاً که زیر زمین خوب داریم و بحمد الله وسایل هم موجود است؛ فقط نگرانی از وضع ایران است. خداوند تعالی ان شاء الله اصلاح فرماید.
از اینکه فرصت مطالعه پیدا کردید و بحمد الله جهت نگرانی ندارید خوشوقتم. از آقای لواسانی «3» مکتوبی داشتم، نوشته بودند «یک هزار تومان حواله کردم»؛ لا بد رسیده است. در خاتمه سلامت جنابعالی را خواستار است. و السلام علیکم و رحمه الله.
روح الله الموسوی الخمینی‌
سایت جامع امام خمینی رحمة الله علیه