شناسه مطلب صحیفه
عنوان:   
تاریخ:   
مکان:   
قم
موضوع:   
پاسخ پیام تبریک به مناسبت آزادی امام خمینی از زندان و بازگشت به قم
مخاطب:   
قائمی، عبدالرسول
شناسه ارجاع:   
جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۵۰۹

آبادان‌
حضرت حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ عبدالرسول قائمی- دامت برکاته‌
از مساعی جمیله در اعلای کلمه حق متشکر، توفیق علمای اسلام را در احقاق حق [اعلای‌] کلمه اسلام و ابطال باطل و مقاصد سوء معاندین از خداوند تعالی خواستار است.
خمینی‌

سایت جامع امام خمینی رحمة الله علیه