شناسه مطلب صحیفه
عنوان:   
تاریخ:   
مکان:   
نجف
موضوع:   
ابراز تشکر
مخاطب:   
میلانی، سید محمدهادی
شناسه ارجاع:   
جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۵۳۴

نجف- مشهد
حضرت آیت‌الله آقای میلانی- دامت برکاته‌
از الطاف کریمه متشکرم، عظمت اسلام و مسلمین ایران [را] از خداوند تعالی خواستارم.
خمینی‌

سایت جامع امام خمینی رحمة الله علیه