شناسه مطلب صحیفه
عنوان:   
تاریخ:   
مکان:   
نجف
موضوع:   
نحوه ارسال وجوه
مخاطب:   
یزدی، ابراهیم
شناسه ارجاع:   
جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۳۵
2 ج 2 94
جناب آقای دکتر یزدی- ایّده الله تعالی‌
مرقوم شریف واصل، توفیق و تایید جنابعالی را از خداوند تعالی خواستار است. راجع به بسته‌ها تحقیق کردم؛ گفتند آقای دعایی فرستاده‌اند؛ ظاهراً از منزل این جانب گرفته‌اند و فرستاده‌اند. لهذا وجهی مطالبه نشود. آقای دعایی نجف نیستند تا تحقیق بیشتری شود ولی مطلب همان است. راجع به ایصال وجه طریقی ظاهراً غیر از بانک نباشد. گاهی هم به وسیله آن وجوهی می‌رسد. از جنابعالی و سایر دوستان امید دعای خیر دارم. و السلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی‌
سایت جامع امام خمینی رحمة الله علیه