شناسه مطلب صحیفه
عنوان:   
تاریخ:   
مکان:   
نجف
موضوع:   
تذکر نسبت به اطرافیان
مخاطب:   
اعرابی، محمد حسن «1»
شناسه ارجاع:   
جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۴۹
بسمه تعالی‌
24 ج 2 96
به عرض عالی می‌رساند، مرقوم شریف که حاکی از سلامت مزاج محترم بود واصل، سلامت و سعادت جنابعالی را خواستار است.
در موقع تشریف بردن، مطالبی به آقای آقا سید محمد باقر تذکر دادم که موافق مصلحت جنابعالی بود. اینک بعضی که از اروپا آمده‌اند مطالبی گفتند مبتنی بر سوء ظن به مقامات و نفوذ در جنابعالی؛ اینک باز تکرار می‌کنم که خیلی مواظب خودتان و کسانی که منسوبند باشید؛ خدای نخواسته موجب نگرانی مردم نشود «2». از جنابعالی امید دعای خیر دارم. و السلام علیکم و رحمه الله.
روح الله الموسوی الخمینی‌
سایت جامع امام خمینی رحمة الله علیه