شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)

نجف
خانوادگی
خمینی، سید احمد- قم
جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۸۶
بسمه تعالی‌
2 حج 96
احمد عزیز
ان شاء الله تعالی با سلامت و سعادت قرین باشید. این جانب بحمد الله تعالی سلامت، ولی گرفتاریها زیاد است؛ خداوند تعالی رفع فرماید. اگر امکان پیدا کرد [ید] یک عبای رشتی مشکی سبک برای من بفرست. به حضرت آقا «1»
عرض کرده‌ام که مبلغ پنجاه تومان بدهند ببرید برای آقای حاج میرزا حسن ثقفی «2»
؛ علی الظاهر گرفتاری بنّایی دارند. از سلامت خودتان و متعلقین همگی مطّلعم نمایید و به همه سلام برسانید. حسن «3»
را می‌بوسم. از سلامتش مطّلعم کنید. و السلام علیکم.
پدر
«۱»- آقای سید مرتضی پسندیده.«۲»- برادر همسر امام خمینی.«۳»- آقای سید حسن خمینی.


امام خمینی (ره)؛ 03 آذر 1355
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: