شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

بیانات در جمع وزیر صنایع و معاونین (قطع وابستگی و استقلال اقتصادی)

تهران، جماران
اهمیت خودکفایی
هاشمی (وزیر صنایع) و معاونین‌
جلد ۱۶ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۵۲۴

ما در مرحله‌ای هستیم که تازه متولد شده‌ایم و من می‌گویم: اگر ما گرسنه باشیم و پیاده راه برویم و منزوی باشیم و به طرف خودکفایی حرکت کنیم، این بهتر از این است که وابسته و مرفه باشیم. و مهم این است که اعتقاد به آن نیت و ارزشهای اسلامی و استقلال اقتصادی پیدا کنیم.امام خمینی (ره)؛ 31 شهریور 1361

جمله طلایی

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: