شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

بیانات در جمع اعضای شرکت‌کننده در کنفرانس بین المجالس (صدور انقلاب)

تهران، جماران
لزوم تبلیغات برای صدور انقلاب
اعضای هیاتهای اعزامی به هند و پاکستان و شرکت‌کننده در کنفرانس بین المجالس‌
جلد ۱۵ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۳۰۷

بسم الله الرحمن الرحیم‌
انقلاب ما متکی به معنویات و خداست و آنهایی که با ما موافقند کسانی هستند که با خط توحیدی موافقند. ما باید خط معنویتی را که برای آن انقلاب کردیم فراموش نکنیم؛ همان خط معنویتی که با تمام بی‌عرضگی‌هایی که در تبلیغ نمودیم، باز مردم دنیا متوجه انقلابمان شدند. و این خط معنویت است که زورگویان با آن مخالفند. متوجه باشید که در هر جا زورمندان و دولتها با ما مخالف باشند، ملتها با ما موافقند. باید اساس را مردم و فکر مردم قرار داد و باید به فکر مردم بود، نه دولتها؛ زیرا مردم و توده‌ها با حق موافقند؛ چون زیر بار ستم بوده‌اند و نمی‌خواهند تحت سلطه امریکا و شوروی باشند.
ما در جهت تبلیغات تقریباً صفر بوده‌ایم. باید علاوه بر سفرهای رسمی، سفرهای غیر رسمی هم بنماییم تا دنیا را بیدار کنیم. اگر بخواهیم انقلاب را صادر کنیم، باید کاری کنیم که مردم خودشان حکومت را به دست گیرند تا مردم- به اصطلاح- طبقه سه روی کار بیایند. تنها در سفرهای غیر رسمی است که درست می‌توانید با مردم عادی کوچه و بازار تماس بگیرید و آنها را روشن کنید. بودن شما، که یال و کوپال ندارید، در میان مردم، هم جالبتر است و هم شما بهتر می‌توانید تبلیغ کنید. امروز مملکت مال خودتان است و امیدوارم با همت یکدیگر، محفوظ بماند.امام خمینی (ره)؛ 22 مهر 1360

جمله طلایی

فراز طلایی

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: