یادداشت

دروغ می گوید‏

مهندس بازرگان فردی را به نام حسن نزیه در راس شرکت نفت قرار داد که او حتی حقوق عقب افتادهٔ شمس و اشرف و سایر طاغوتیان را با تبدیل آن به دلار به خارج از ایران حواله و به آنها پرداخت می کرد. در عین حال بازرگان به دروغ از قول امام گفته بود که امام نزیه را قبول دارد. مرحوم آقای اشراقی داماد امام این ادعا را به صراحت رد کرد. او می گفت من شاهد بودم که امام به تلویزیون نگاه می کردند وقتی بازرگان از قول امام این مطلب را دربارهٔ نزیه نقل کرد امام فرمودند بازرگان دروغ می گوید. 

ص ۲۹۴ و ۲۹۵ – نشر سایه – چاپ اول – ۱۳۷۵.

(جلد4)دروغ می گوید‏؛ 11 دی 1278

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: