یادداشت

به حرف بازرگان گوش نکن‏

اولین جلسهٔ محاکمهٔ هویدا قبل از رفراندوم بود که در اثر فشار دولت موقت تعطیل شد. آقای مهندس بازرگان و فرزند ایشان ساعت سه بعد از نیمه شب تلفن کردند و اصرار داشتند از وضعیت دادگاه آگاه شوند. وقتی متوجه شدند که دادگاه هنوز هویدا را محکوم نکرده است نفس راحتی کشیدند. من همهٔ این جریانها را درک می کردم و ‏می دانستم که آنها به هر ترفندی که باشد می خواهند هویدا را از دست ما بگیرند که اعدام نشود. محاکمات قبل از رفراندوم تغییر رژیم موقتاً تعطیل شد و من به دستور امام به رشت و اردبیل و خلخال و تبریز رفتم بالاخره به قم آمدم. در قم به خدمت امام رسیدم امام به من فرمودند شما به حرف بازرگان گوش نکن.

ص ۳۷۸.

(جلد4)به حرف بازرگان گوش نکن‏؛ 11 دی 1278

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: