یادداشت

اکثر سفارتخانه ها به انتقال اطلاعات مشغولند‏

ما پس از مستقر شدن در جاسوسخانه که به خدمت امام مشرف شدیم، فرمودند: اکثر سفارتخانه های غربی در تهران به انتقال اطلاعات مشغولند، ولی آنچه اهمیت دارد تسخیر جاسوسخانهٔ آمریکاست که به دست شما انجام شده است، زیرا آمریکا یک قدرت شیطانی بزرگ محسوب می گردد.

منبع: برداشت‌هایی از سیره‌ی امام خمینی (ره)؛ جلد چهار، صفحه 373.

راوی: ابراهیم اصغر زاده.اکثر سفارتخانه ها به انتقال اطلاعات مشغولند‏؛ 11 دی 1278

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: