یادداشت

از اختلاف مسلمین شدیداً متاثر بودند‏

آیت الله خمینی آنگاه که من افتخار محضرشان را در پاریس یافتم از این بابت که وقتی مسلمانان شیعه در ایران طی محرم سال گذشته 1357 در خیابانهای تهران برای استقرار یک جمهوری اسلامی متحمل شهدای فراوانی می شدند در عین حال مسلمانان شیعه و سنی هندوستان در همان ماه به خاطر اختلاف بر سر مسایل جزئی تعزیه به کشتار یکدیگر مشغول بودند، شدیداً اظهار تاسف و تاثر کردند.

منبع: برداشت‌هایی از سیره‌ی امام خمینی (ره)؛ جلد چهار، صفحه 374.

راوی: حامد الگار.از اختلاف مسلمین شدیداً متاثر بودند‏؛ 11 دی 1278

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: