یادداشت

حوزه به فقه اهمیت بیشتری بدهد‏

در دیداری که با امام داشتیم، ایشان فرمودند ما همه باید سعی کنیم که موجب تضعیف روحانیت و حوزه نشویم. حوزه هم باید به فقه اهمیت بیشتری بدهد و در تهذیب کوشا باشد و باید مواظب باشند اتهامات را دفع کنند. روحانیت هیچوقت با سرمایه داری مطلق مانند القانیان‏ همراه نبوده و باید مواظب باشند که این لکه ننگ به آنان نچسبد.

منبع: برداشت هایی از سیره ی امام خمینی (ره)؛ جلد چهار، صفحه 382.

راوی: ندارد.حوزه به فقه اهمیت بیشتری بدهد‏؛ 11 دی 1278

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: