حرم حضرت معصومه (س)

حرم حضرت معصومه (س)

امام خمینی در کنار ضریح مطهر حضرت معصومه (س)

مکان:

تاریخ:

حرم حضرت معصومه (س)امام خمینیحمیدرضا نقاشیانمهدی عراقیقم دریافت عکس